Coding Superstars — Digital Skills Bootcamp

Codering Superstars is het Digital Skills Bootcamp, dat is ontworpen door de e-Skills Malta Foundation, die de wereld van programmeren op kinderen zal introduceren. Het Bootcamp bestaat uit 10 gratis onlinesessies van programmeercursussen en het is ideaal voor kinderen van 7-11 jaar. Elke sessie is bedoeld om leuk en engagement te zijn, om kinderen liefde te laten vallen met programmeren door leuke activiteiten en om hun eigen spelletjes, kunst en digitale verhalen te maken, die vervolgens met hun familie en vrienden kunnen worden gedeeld.

De cursus is bedoeld om deelnemers door middel van programmeren rekenkundig denken, probleemoplossing en digitaal burgerschap te leren. De sessies zullen online-activiteiten — die de kinderen kunnen volgen met allerlei apparaten, waaronder schooltablets — en niet-computeractiviteiten combineren om hen digitaal burgerschap en computerdenken te geven, ook zonder gebruik van digitale apparaten. Na dit leuke boekkamp zullen kinderen veel activiteiten kunnen verrichten in het kader van codering en webontwikkeling, zoals:

 • Basiscomputerprogramma’s aanmaken
 • De uitkomsten van een reeks instructies voorspellen en toelichten
 • Opstellen en wijzigen van een reeks instructies die een oplossing bieden voor een bepaalde taak
 • Een complexe taak opsplitsen in kleine betekenisvolle onderdelen
 • Fouten in een reeks instructies identificeren en corrigeren
 • Een oplossing voor een taak analyseren en een efficiëntere oplossing formuleren

Codering Superstars wordt opgericht door de e-Skills Malta Foundation en ontwikkeld in partnerschap met BrightBrainz.

Deelnemers kunnen zich gemakkelijk inschrijven door deze link te volgen.

Introduction to Cybersecurity

Enrolling in this foundational course will provide you with an inside look into the realm of cybersecurity. You’ll be taught the fundamentals of cybersecurity, which will enable you to safeguard your personal digital assets. Additionally, you will gain a deeper understanding of the most significant security issues confronting companies, governments, and educational institutions today. Given the increasing need for cybersecurity professionals who can safeguard and defend organizational networks, this course offers an excellent opportunity to acquire this highly sought-after skillset.

Gluon Education

We bring technological innovation closer to students and teachers through a STEAM + STARTS (Science, Technology, Arts) program. We organize Labs during school holidays, Pop-Ups at schools, cultural centers, festivals and refresher courses for teachers. All educational projects focus on technological, scientific and artistic experiences. It is precisely the connection between these domains that lays the foundation for innovation.

Mediawijs

Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization was founded with the goal of empowering young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape.

Mediawijs offers a range of programs and resources to help young people develop their media literacy skills, including workshops, online courses, and resources for teachers and parents. The organization’s curriculum is designed to be engaging and relevant to young people, and is based on the latest research and best practices in the field of media education.

One of the key benefits of Mediawijs’s programs is their focus on digital citizenship. The organization recognizes that young people today are growing up in a world where digital media is a central part of their lives, and works to help them develop the skills they need to be responsible and ethical users of technology. This includes teaching them about online privacy and security, digital citizenship and online safety, and helping them develop critical thinking skills to evaluate the information they encounter online.

In addition to its education program, Mediawijs also provides support and resources to teachers and parents, to help them support young people in their media literacy journey. This includes professional development opportunities, resources for the classroom, and support for families in navigating the digital landscape.

Another important aspect of Mediawijs’s work is its focus on collaboration and partnerships. The organization works closely with a range of stakeholders, including schools, government organizations, and tech companies, to promote media literacy and digital citizenship among young people. This helps to ensure that its programs are relevant and effective, and that they reach as many young people as possible.

One of the key benefits of Mediawijs is its commitment to promoting media literacy and digital citizenship among all young people, regardless of their background or circumstances. The organization recognizes that access to technology and digital media is a crucial aspect of social and economic mobility, and works to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their background or circumstances. This helps to promote diversity and inclusivity in the tech industry, and helps to ensure that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed in the digital age.

In conclusion, Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization’s goal is to empower young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape. With its focus on digital citizenship, collaboration, and accessibility, Mediawijs is an excellent resource for young people, teachers, and parents looking to build their media literacy skills and make the most of the digital world.

Be The Change

Be The Change is a program initiated by Agoria, the Belgian federation of technology industries. Agoria represents over 1,200 companies in various sectors such as software, engineering, electronics, and high-tech systems. The organization aims to promote the technological industry and its contributions to the Belgian economy and society. The Be The Change program is one of the initiatives by Agoria to demonstrate the role of technology and innovation in making a positive impact in society. The program is designed to encourage Belgian companies to be more socially responsible and to support local communities in need. The goal of Be The Change is to bring together companies, employees, and volunteers to collaborate and make a difference in the lives of others. One of the key aspects of Be The Change is the encouragement of volunteerism. The program provides a platform for companies to encourage their employees to volunteer and get involved in local community projects. This not only helps to support the community but also provides a sense of fulfillment and purpose to the employees. Companies can participate in various volunteer activities such as mentorship programs, community clean-up projects, and support for local non-profits. Another aspect of Be The Change is the promotion of social entrepreneurship. Agoria works with companies to encourage them to develop socially responsible business models and to support entrepreneurs who are making a positive impact in their communities. The program provides support and resources to these entrepreneurs, such as mentorship, access to funding, and networking opportunities. Agoria also provides support to communities in need through the Be The Change program. The organization collaborates with local non-profits and community organizations to provide resources and support for their initiatives. This includes providing funding for projects, volunteer support, and access to technology and expertise. The Be The Change program has had a positive impact on Belgian communities and has received recognition for its efforts. The initiative has received awards for its contributions to the community and has been recognized for its impact on social entrepreneurship. Companies that have participated in the program have also reported a positive impact on their employees, as the program has encouraged them to become more engaged and socially responsible. In conclusion, Be The Change is a visionary initiative that demonstrates the power of technology and innovation in creating positive change in society. Through its focus on volunteerism, social entrepreneurship, and community support, the program has made a significant impact in Belgian communities and has set a positive example for other companies to follow. By encouraging companies to be more socially responsible and to support local communities, Be The Change is helping to create a better future for all.

Blenders: Innovation for All, by All

Blenders presents itself as an independent impact company. They connect the dreams and ideas of entrepreneurs, organisations or other creative minds with the right knowledge, resources and experience. All with the aim of contributing to a better living environment for all. “Innovation by all, for all!

Close The Gap

Close The Gap is a global initiative aimed at bridging the digital divide and ensuring that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative was founded with the goal of addressing the unequal distribution of technology and digital resources across the world, and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world.

One of the key aspects of Close The Gap is its focus on education and training. The initiative provides people in underserved communities with training and education in key digital skills such as coding, data analysis, and digital marketing. The program is delivered through a combination of online courses, workshops, and hands-on experience, giving people the opportunity to develop a range of skills and knowledge.

Another aspect of Close The Gap is its emphasis on access to technology. The initiative provides people in underserved communities with access to computers, smartphones, and other digital devices, ensuring that they have the tools they need to participate in the digital economy. This is particularly important for people in developing countries who may not have access to the same technology and resources as those in more developed countries.

Close The Gap also provides support for young entrepreneurs. The initiative provides training, mentorship, and access to funding for young entrepreneurs who are working to build digital businesses in underserved communities. This helps to encourage the next generation of digital entrepreneurs and to support their efforts to bring innovative solutions to market.

The impact of Close The Gap has been significant, with many people in underserved communities reporting that the initiative has helped them to develop valuable skills and to gain experience in the digital sector. The initiative has also helped to bridge the digital divide and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a rapidly changing job market.

In conclusion, Close The Gap is a valuable initiative that is helping to bridge the digital divide and ensure that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative’s focus on education and training, access to technology, and support for young entrepreneurs is helping to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world. By working to close the gap and to ensure that everyone has access to technology, Close The Gap is helping to create a better and more equitable future for all.

Codecosmos: teaching children programming with Scratch and Minecraft Education

Our mission is to stimulate children’s digital skills by teaching them computational thinking. In this way, our lessons help children acquire the critical digi-skills they need in this digitising society. With attractive, narrative and theoretically sound learning paths in Scratch and Minecraft Education, we offer children between the ages of 10 and 14 a fantastic programming experience. Our learning paths are designed for schools or children who want to work at home.

Digital for youth

Digital for youth is an initiative that helps Belgian organizations assisting young Belgians to become more digitally literate by providing ICT equipment and other support to organizations.

#Codeweek

Het aanleren van programmeervaardigheden vergroot ons begrip van de snel veranderende wereld om ons heen, verbetert onze kennis van de werking van technologie en ontwikkelt vaardigheden en capaciteiten om nieuwe ideeën te ontdekken en te innoveren.

All Digital Weeks 2023

From April 17th to May 7th, 2023, ALL DIGITAL Weeks 2023 will take place over a span of three weeks. The campaign has gained the support of the European Commission, and will involve partners from both international and national levels, as well as participating organizations throughout Europe. The campaign’s primary focus is to promote the European Year of Skills, which has been endorsed by the European Commission. Its actions will revolve around the motto “Enhance your digital skills,” which encourages all European citizens to acquire new skills, whether basic or advanced, to confidently face digital transformation.

The ALL DIGITAL Weeks 2023 campaign aims to showcase the importance of providing digital tools and skills to all European citizens, regardless of their background or status. It plans to achieve this by organizing online and offline events and training sessions, supporting all population groups in their digital transformation journeys.

The campaign will also aid in implementing specific actions of the Digital Education Action Plan 2021-27, which aims to enhance digital skills and competencies for the digital transformation. In addition, the campaign will present various EU projects where ALL DIGITAL is involved, aiming to increase their visibility across Europe.

Coding Superstars — Digital Skills Bootcamp

Codering Superstars is het Digital Skills Bootcamp, dat is ontworpen door de e-Skills Malta Foundation, die de wereld van programmeren op kinderen zal introduceren. Het Bootcamp bestaat uit 10 gratis onlinesessies van programmeercursussen en het is ideaal voor kinderen van 7-11 jaar. Elke sessie is bedoeld om leuk en engagement te zijn, om kinderen liefde te laten vallen met programmeren door leuke activiteiten en om hun eigen spelletjes, kunst en digitale verhalen te maken, die vervolgens met hun familie en vrienden kunnen worden gedeeld.

De cursus is bedoeld om deelnemers door middel van programmeren rekenkundig denken, probleemoplossing en digitaal burgerschap te leren. De sessies zullen online-activiteiten — die de kinderen kunnen volgen met allerlei apparaten, waaronder schooltablets — en niet-computeractiviteiten combineren om hen digitaal burgerschap en computerdenken te geven, ook zonder gebruik van digitale apparaten. Na dit leuke boekkamp zullen kinderen veel activiteiten kunnen verrichten in het kader van codering en webontwikkeling, zoals:

 • Basiscomputerprogramma’s aanmaken
 • De uitkomsten van een reeks instructies voorspellen en toelichten
 • Opstellen en wijzigen van een reeks instructies die een oplossing bieden voor een bepaalde taak
 • Een complexe taak opsplitsen in kleine betekenisvolle onderdelen
 • Fouten in een reeks instructies identificeren en corrigeren
 • Een oplossing voor een taak analyseren en een efficiëntere oplossing formuleren

Codering Superstars wordt opgericht door de e-Skills Malta Foundation en ontwikkeld in partnerschap met BrightBrainz.

Deelnemers kunnen zich gemakkelijk inschrijven door deze link te volgen.

Image

digiskills-blog-23-2

Publish in core platform

No

Author

Link text

Link Type

Same as url

Target audience

 • Digital skills in education.

Digital technology / specialisation

 • http://data.europa.eu/uxp/det_74|http://data.europa.eu/uxp/437655

Digital skill level

 • Basic

Geographic Scope - Country

 • Malta

Industry - Field of Education and Training

 • http://data.europa.eu/snb/isced-f/0110|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0610|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0611|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0613

Target language

 • English

Type of initiative

International initiative

Target group

 • Persons in primary education

Typology of training opportunities

Educational programme

Learning activity

educational programme

Assessment type

 • Blended

Training duration

Up to 3 months

Is this course free

Yes

Is the certificate/credential free

Yes

Type of training record

Single offer

Training Start date

Effort

Part time light

Credential offered

Learning activity

Self-paced course

No