Testimonial: How Tiffany Transitioned from Recruitment to Tech

For several years, Tiffany dealt with tech companies and employers as a recruiter. She realised that she wanted to get involved and joined Le Wagon in Melbourne to transition to tech. She got recruited for her dream role days after graduating from the Bootcamp, and is now working as a Full Stack Developer at Marketplacer!

‘Women in Digital’ wil meer vrouwen naar ICT-sector loodsen

De komende jaren worden cruciaal in de digitalisering van onze samenleving, met veel innovatie en nieuwe jobs tot gevolg. Helaas stellen we vast dat er een groot verschil is tussen hoeveel vrouwen en hoeveel mannen hun weg vinden richting een job in de ICT-sector. ‘Op dat vlak scoren we ondermaats in Europa’, stellen federaal minister voor Telecom Petra De Sutter en Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers. ‘Het is belangrijk dat we jonge vrouwen dat extra zetje geven, zodat de digitale revolutie niet voor een nieuwe kloof tussen man en vrouw zorgt.’