WalChain – The “Made in Wallonia” blockchain

The Walchain initiative aims to promote Blockchain “Made In Wallonia” as an innovative tool for building collaborative and transparent ecosystems but also as an opportunity to contribute to the sustainable economic redeployment in Wallonia. The members of the Walchain network come from the various components of the Walloon Blockchain ecosystem: companies, research actors, public organisations, etc.

ySKILLS

Het ySKILLS-project heeft tot doel de positieve langetermijneffecten van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) op meerdere aspecten van welzijn voor alle kinderen te vergroten en te maximaliseren door de veerkracht te stimuleren door de digitale vaardigheden te verbeteren.

Het project, dat wordt gefinancierd via het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, is gericht op digitale vaardigheden en met name op bepaalde risico’s die verband houden met het gebruik van digitale media door kinderen. Het initiatief stelt een holistische, kindgerichte aanpak voor om te begrijpen hoe het gebruik van internet en digitale technologieën uiteenlopende gevolgen heeft voor het recht van kinderen op participatie, informatie, vrijheid van meningsuiting, onderwijs en spel, en op bescherming tegen schade.

Daarbij heeft het consortium van het project, dat toonaangevende internationale onderzoekscentra op het gebied van mediastudies, communicatiewetenschappen, jeugdonderzoek, psychologie, pedagogie, recht, onderwijsneurowetenschappen en sociologie (waaronder KU Leuven, London School of Economics and Political Science, University of Helsinki e.a.) verenigt, 4 hoofddoelstellingen vastgesteld:

 • Uitgebreide kennis verwerven en digitale vaardigheden beter meten.
 • Ontwikkelen en testen van een innovatief, empirisch onderbouwd verklarend en prognosemodel waarin de complexe effecten van ICT-gebruik en digitale vaardigheden op het cognitieve, psychologische, fysieke en sociale welzijn van kinderen worden voorspeld.
 • Leg uit hoe risicovolle kinderen (in termen van geestelijke gezondheid, etnische of culturele afkomst, SES en gender) kunnen profiteren van onlinemogelijkheden ondanks hun risicofactoren (materiële, sociale, psychologische).
 • Het genereren van inzichtelijke, empirisch onderbouwde aanbevelingen en strategieën voor belangrijke groepen belanghebbenden om digitale vaardigheden en welzijn te bevorderen.

De resultaten van ySKILLS zullen worden afgestemd op de rechten van het kind om na te gaan welke stappen nodig zijn om het beleid voor een veiliger en in het algemeen voordeliger gebruik van digitale technologieën door kinderen te versterken.

YouthStart

YouthStart is een innovatief programma dat is ontworpen om jonge ondernemers meer macht te geven en hen te helpen hun eigen bedrijf te starten. Het programma is opgezet met als doel jongeren de nodige instrumenten, middelen en ondersteuning te bieden om hun ideeën om te zetten in succesvolle ondernemingen. YouthStart staat open voor jongeren tussen 18 en 35 jaar en wil hen helpen ondernemer te worden door hen toegang te bieden tot financiering, mentorschap, opleiding en andere middelen. Een van de belangrijkste kenmerken van YouthStart is de focus op het in staat stellen van jongeren om succesvolle ondernemers te worden. Het programma biedt training en ondersteuning om jongeren te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun eigen bedrijf te starten en te laten groeien. Het programma biedt ook mogelijkheden voor mentorschap, waarbij jonge ondernemers kunnen samenwerken met ervaren ondernemers en kunnen leren van hun ervaringen. Dit is een cruciaal aspect van YouthStart, omdat het jonge ondernemers de begeleiding biedt die ze nodig hebben om de complexe wereld van het bedrijfsleven te doorkruisen. Naast training en mentorschap biedt YouthStart ook financiering om jonge ondernemers te helpen hun bedrijf van de grond te krijgen. Het programma biedt startkapitaal om jonge ondernemers te helpen de kosten te dekken van het starten en laten groeien van hun bedrijf. Dit omvat financiering voor zaken als marketing, onderzoek en ontwikkeling en andere essentiële bedrijfsuitgaven. Deze financiering is essentieel om jonge ondernemers te helpen de uitdagingen te overwinnen waarmee ze geconfronteerd worden bij het opstarten van een bedrijf en helpt ervoor te zorgen dat hun bedrijven de beste kans op succes hebben. Een ander belangrijk aspect van YouthStart is de focus op gemeenschapsvorming en netwerken. Het programma biedt mogelijkheden voor jonge ondernemers om met elkaar in contact te komen, hun ervaringen te delen en samen te werken aan projecten. Dit helpt om een ondersteunende en collaboratieve omgeving te creëren voor jonge ondernemers en biedt hen de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben om te slagen. YouthStart wil jonge ondernemers ook toegang bieden tot middelen en ondersteuning die hen kunnen helpen hun bedrijf te laten groeien. Het programma biedt toegang tot incubators, accelerators en andere middelen die jonge ondernemers kunnen helpen hun bedrijf naar een hoger plan te tillen. Deze middelen zijn van cruciaal belang om jonge ondernemers te helpen de uitdagingen te overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd bij de groei van hun bedrijf en helpen ervoor te zorgen dat hun bedrijf een sterke basis heeft voor groei en succes. Een van de belangrijkste voordelen van YouthStart is dat het enkele van de belangrijkste uitdagingen helpt aan te pakken waarmee jonge ondernemers worden geconfronteerd bij het starten van een bedrijf. Jonge ondernemers hebben bijvoorbeeld vaak moeite met het verkrijgen van financiering, omdat veel traditionele kredietverstrekkers aarzelen om leningen te verstrekken aan starters. YouthStart helpt dit probleem aan te pakken door startkapitaal te verstrekken om jonge ondernemers te helpen hun bedrijf van de grond te krijgen. Daarnaast biedt het programma mentorschap en training om jonge ondernemers te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen, wat cruciaal is voor het overwinnen van de uitdagingen waarmee jonge ondernemers worden geconfronteerd. YouthStart is ook ontworpen om toegankelijk te zijn voor jongeren van alle achtergronden. Het programma staat open voor jongeren met verschillende achtergronden en helpt ervoor te zorgen dat jonge ondernemers uit alle lagen van de bevolking de kans krijgen om hun eigen bedrijf te starten en te laten groeien. Dit helpt een meer rechtvaardige en inclusieve omgeving te creëren voor jonge ondernemers en zorgt ervoor dat jongeren van alle achtergronden de kans krijgen om te slagen. Kortom, YouthStart is een innovatief programma dat jonge ondernemers wil helpen hun eigen bedrijf te starten. Het programma biedt training, mentorschap, financiering en andere middelen om jonge ondernemers te helpen slagen. YouthStart is een belangrijk initiatief dat helpt de uitdagingen aan te pakken waarmee jonge ondernemers worden geconfronteerd bij het starten van een bedrijf en helpt ervoor te zorgen dat jongeren van alle achtergronden de kans krijgen om hun eigen bedrijf te starten en te laten groeien.

Platform voor kunst, wetenschap en technologie

GLUON Educatie brengt technologische innovatie dichter bij jongeren, leerkrachten en geïnteresseerden. Dit doen we via een STEAM + STARTS (Science, Technology, Arts) programma. We organiseren Labs tijdens de schoolvakanties, Pop-Ups in scholen, culturele centra en tijdens festivals, en bijscholingen voor leerkrachten. In alle educatieve projecten staan technologische, wetenschappelijke en artistieke ervaringen centraal. Het is precies de verbinding tussen deze domeinen die de basis legt voor innovatie.

Platform voor een leven lang leren (LLLP)

Het platform voor een leven lang leren (LLLP) is een initiatief dat een netwerk van toonaangevende organisaties op het gebied van onderwijs, jeugd en opleiding samenbrengt om het leerlandschap in Europa te verbeteren en een leven lang leren voor iedereen te vergemakkelijken. Het netwerk van het platform voor een leven lang leren, dat wordt medegefinancierd door het Erasmus ± programma van de Europese Unie, telt 42 leden die alle sectoren bestrijken (van formeel en niet-formeel leren tot beroepsonderwijs en -opleiding) en vertegenwoordigt meer dan 50,000 instellingen en verenigingen op dit gebied.

Centraal in de visie van het netwerk staat het idee dat onderwijs niet alleen gericht moet zijn op economische groei en werkgelegenheid, maar ook op persoonlijke ontwikkeling. Als zodanig is het platform bedoeld om de zorgen van de burgers over een leven lang leren te belichten en input te leveren voor het beleidsterrein door middel van publicaties, onderzoeksstudies en papers. Het LLLP draagt ook bij tot de ontwikkeling van vaardigheden van de toekomsten de 21e eeuw door de uitvoering van door Europa gefinancierde projecten op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd.

Het platform voor een leven lang leren biedt een breed scala aan hulpmiddelen, waaronder publicaties, nuttige links en beleidsdocumenten over inclusief onderwijs, vaardigheden en kwalificaties, digitale en mediageletterdheid, financiering en validatie in het onderwijs, en EU-samenwerking op dit gebied.

SELFIE

Selfie staat voor „Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies” (Zelfreflectie over doeltreffend leren door het bevorderen van het gebruik van innovatieve onderwijstechnologieën) en biedt een gratis, aanpasbaar digitaal instrument om het gebruik van digitale technologieën bij het onderwijzen, leren en beoordelen te bevorderen. Selfie is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt gefinancierd via het Erasmus ± programma. De methodologie van het instrument is gebaseerd op het kader van de Europese Commissie voor de bevordering van digitaal leren in onderwijsorganisaties.

Selfie is beschikbaar in alle 24 EU-talen en 8 internationale talen, waaronder Russisch, Turks en Servisch. Het kan door elke school worden gebruikt, met inbegrip van scholen met beperkte capaciteiten en middelen op het gebied van infrastructuur, uitrusting en gebruik van technologie. Selfie, ontwikkeld door een team van deskundigen van scholen, ministeries van onderwijs en onderzoeksinstellingen in heel Europa, wordt ondersteund door partnerinstellingen, zoals de Europese Stichting voor opleiding, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) en het Instituut voor informatietechnologieën in het onderwijs van Unesco.

De tool biedt scholen een gemakkelijke manier om de meningen en standpunten van leerkrachten, leerlingen en bredere schoolbesturen te verzamelen over de toepassing van digitale technologieën in het onderwijs en het leren in hun eigen context. Op basis van korte verklaringen en vragen registreert de enquête de antwoorden van respondenten op een schaal van 1 tot 5 om een „snapshot” Selfie-verslag te genereren — een op maat gesneden en interactief verslag met diepgaande gegevens en accenten van bijzondere organisatorische zwakheden en sterke punten.

Via deze aanpak betrekt Selfie de hele schoolgemeenschap — schoolleiders, leerkrachten en leerlingen — in een proces van 360 graden dat vele gebieden van de schoolpraktijk bestrijkt.

Sesam Open-IT

SOIT streeft ernaar om digitale en robotica-ervaringen toegankelijk te maken voor alle jongeren, ongeacht hun financiële of materiële omstandigheden. Bij SOIT leer je hoe je een Lego Mindstorm-robot zelfstandig kunt assembleren en programmeren, waardoor je kennis maakt met de basisvaardigheden en logica van digitalisering. Het ontwikkelt je abstracte redeneervaardigheden, conceptueel denken en projectmanagementvaardigheden, die onmisbaar zijn in de huidige wereld.

Er zijn twee opties om deel te nemen aan SOIT: SOIT-Kampen, die enkele dagen duren, of zes sessies van drie uur, verspreid over een jaar. De workshops worden georganiseerd in Gent, Antwerpen en Boom.

SOIT is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de digitale wereld, met de nadruk op kinderen van 9 tot 12 jaar oud. In de toekomst hoopt SOIT oudere leeftijdsgroepen te betrekken en in samenwerking met partners te werken met doelgroepen zoals kinderen met autisme of kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Onze programma’s zijn gratis voor degenen die financieel moeilijkheden ondervinden.

SAAMO Antwerpen – Samen uitsluiting aanpakken

Samenlevingsopbouw zet projecten op die sociale uitsluiting structureel en innovatief aanpakken. Daarvoor ondersteunt ze groepen mensen die uitsluiting ervaren en werkt nauw met hen samen. De organisatie mobiliseert individuen, organisaties, bedrijven en beleidsmakers om oplossingen samen te realiseren. Samenlevingsopbouw is actief in Vlaanderen en Brussel.

Talentjourney-project — Platform voor CDS-excellentie in beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van Talentjourney is bij te dragen aan het dichten van de vaardigheidskloof in de productiesector door de ontwikkeling van gebruikersgerichte, toegankelijke en milieuvriendelijke oplossingen. Het project, dat wordt medegefinancierd door het Erasmus ± programma van de Europese Unie, biedt een onlineplatform voor beroepsonderwijs en -opleiding (beroepsonderwijs en -opleiding) op het gebied van connectiviteitsapparatuur en -diensten/CDS (internet der dingen in slimme productie).

Het platform moet zorgen voor een op samenwerking en engagement gebaseerd ecosysteem waarin iedereen kan groeien, nieuwe vaardigheden kan verwerven en zijn professionele ontwikkeling kan bevorderen. De opleidingen op het platform bouwen voort op professionele reizen voor personen die op deze gebieden werken, om excellentie via innovatieve pedagogische benaderingen te bevorderen. Door deze aanpak krijgen de deelnemers aan het programma de kans om inzicht te krijgen in de topvaardigheden op het gebied van het internet der dingen en hun eigen leertraject in kaart te brengen.

Andere activiteiten in het kader van het project zijn onder meer:

 • Verzameling van gegevens over de behoeften aan vaardigheden.
 • Ontwikkeling en ontwikkeling van transnationale leerplannen en opleidingen voor een leven lang leren.
 • Sectorspecifieke opleidingen voor professionals en werknemers.
 • Ondersteuning van opleiders op instapniveau, leerkrachten en mentoren.

Via deze aanpak biedt het Talentjourney-project een open en innovatieve ruimte, die fungeert als een ecosysteem voor netwerkvorming en kennisdeling, met als doel innovatie dichter bij het kader voor beroepsonderwijs en -opleiding te brengen, met name in de context van het internet der dingen in de maakindustrie.

Pact voor vaardigheden

Het initiatief „Pact voor vaardigheden” is op 10 november 2020 officieel door de Europese Commissie gelanceerd. Het pact voor vaardigheden is een model van gedeelde betrokkenheid, dat tot doel heeft de ontwikkeling van vaardigheden in heel Europa te structureren en te organiseren. Het initiatief brengt een breed scala aan belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau bijeen, waaronder: overheidsinstanties, overheidsinstellingen, diensten voor arbeidsvoorziening, aanbieders van onderwijs en opleiding, onderzoekers en de academische wereld, sociale partners, particuliere ondernemingen, kamers van koophandel en diverse sectoroverschrijdende organisaties uit het bedrijfsleven in de EU.

Met dit model van gedeelde betrokkenheid, het pact voor vaardigheden, is het doel van het pact voor vaardigheden een eerlijk en veerkrachtig herstel te ondersteunen en de ambities van de groene en de digitale transitie en van de industriële en kmo-strategie van de EU waar te maken. De Commissie nodigt publieke en particuliere organisaties uit om de krachten te bundelen en concrete maatregelen te nemen om mensen in Europa bij te scholen en om te scholen. Het pact is de eerste van de vlaggenschipacties in het kader van de Europese vaardighedenagenda en is stevig verankerd in de Europese pijler van sociale rechten. De leden van het pact voor vaardigheden houden zich aan een handvest van kernbeginselen en verbinden zich ertoe concrete bij- en omscholingsacties op te zetten om de beginselen van het Handvest te bevorderen.

Beginselen van het Handvest

 • Bevordering van een cultuur die een leven lang leren voor iedereen bevordert.
 • Het opbouwen van duurzame partnerschappen tussen leden en belanghebbenden van het pact voor vaardigheden.
 • Monitoring van het aanbod van en de vraag naar vaardigheden, met inbegrip van acties om te anticiperen op de behoeften aan vaardigheden in de EU-lidstaten.
 • Bevordering van gendergelijkheid, gelijke kansen voor iedereen en het nemen van maatregelen tegen discriminerende praktijken.

Vanaf 2021 introduceert de Europese Commissie speciale aanvullende diensten die tot doel hebben de leden van het pact voor vaardigheden te ondersteunen bij hun respectieve toezeggingen en initiatieven.

Specifieke ondersteunende diensten

 • De oprichting van een netwerkhub voor leden, die een ruimte biedt om gelijkgestemde partners te vinden en collega’s te ontmoeten, die verband houdt met andere bestaande EU-instrumenten, zoals Europass, Skills Panorama, het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening en Eures.
 • Het promoten van de activiteiten van de leden van het pakket vaardigheden en het verlenen van ondersteuning via een kenniscentrum en diverse evenementen: webinars, seminars en peer-learningactiviteiten.
 • Informatie over projecten, instrumenten, financiële mechanismen en beste praktijken.
 • Het opzetten van een hub voor richtsnoeren en middelen ter ondersteuning van de toegang tot informatie over relevante EU-financiering, richtsnoeren over mogelijke financiële wegen, en het vergemakkelijken van de communicatie en uitwisseling van informatie en goede praktijken tussen leden van het pact voor vaardigheden en nationale, regionale en lokale autoriteiten en overheidsdiensten.

Financiering voor het pact voor vaardigheden

Het pact voor vaardigheden zal worden ondersteund via EU-financiering, met name via de faciliteit voor herstel en veerkracht, en heeft tot doel ten volle gebruik te maken van de financiële maatregelen in het kader van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027.

Rondetafelgesprekken met industriële ecosystemen

Daarnaast organiseren commissaris Schmit en commissaris Breton een reeks rondetafelgesprekken op hoog niveau met vertegenwoordigers van ecosystemen in het kader van de nieuwe industriestrategie van de Europese Unie. De rondetafelgesprekken zijn bedoeld om vertegenwoordigers uit industriële sectoren, regionale, nationale en lokale overheden, aanbieders van onderwijs en opleiding, met inbegrip van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, en diverse sociale partners bijeen te brengen. De rondetafelgesprekken zullen de betrokkenheid binnen het pact voor vaardigheden verder versterken en de ontwikkeling van duurzame en digitaal geschoolde industriële ecosystemen bevorderen.

Image

image-79

Publish in core platform

Yes

Author

Link text

Pact voor vaardigheden

Link Type

Organization url

Target audience

 • digital_skills_for_the_labour_force|digital_skills_for_all

Digitale technologie / specialisatie

 • Digitale vaardigheden

Niveau digitale skills

 • basic|intermediate|advanced|digital_expert

Geographic Scope - Country

 • European Union

Type of initiative

EU institutional initiative

Industry - Field of Education and Training

 • http://data.europa.eu/snb/isced-f/0031|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0119|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0312|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0417|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0499|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0610