She Goes ICT

She goes ICT is an annual event that awards women who have distinguished themselves in the ICT sector.
This year marks the 15th election for the data news ICT woman and ICT lady of the year. Who will take over from Kristel Demotte and Bélise Songa?

  • Date: 16/02/2023 – 18.00h
  • Location: Maison de la Poste (Tour & Taxis)

 

Womenpreneur & VINCI Energies Award

Als viering van universitair talent en ter bevordering van meer vrouwelijke deelname aan STEM-vakken, houden Womenpreneur en VINCI Energies, in lijn met hun partnerschap, een prijsuitreiking voor vrouwelijke masterstudenten in engineering die zich richten op energietransitie of digitale transformatie, belangrijke vraagstukken voor de huidige samenleving.

Webinar: Women in Tech

On International Women’s Day, Digitalcity.brussels will host a webinar to get a conversation on the role of women in IT and how to close the gender gap.

Hackeuses Club

In de huidige technologiegedreven wereld neemt de vraag naar bekwame softwareontwikkelaars snel toe. Ondanks deze vraag blijft het aantal vrouwen dat het vakgebied betreedt echter laag. BeCode, een Belgische codeerschool, erkent dit gebrek aan evenwicht en heeft de “Hackeuses Club” gelanceerd, een programma om meer vrouwen aan te moedigen een loopbaan in de technologie na te streven.

De “Hackeuses Club” is een gemeenschap van vrouwelijke softwareontwikkelaars die regelmatig bijeenkomen om te netwerken, samen te werken en hun ervaringen en kennis te delen. De club biedt een ondersteunende en inclusieve omgeving voor vrouwen om te leren en te groeien, ongeacht hun vaardigheidsniveau of ervaring. Via regelmatige evenementen, workshops en coderingssessies krijgen de leden de kans om in contact te komen met andere vrouwen in het veld, hun vaardigheden op te bouwen en nieuwe projecten te ontwikkelen.

Een van de belangrijkste voordelen van de “Hackeuses Club” is de focus op gemeenschapsvorming en netwerken. Door een ruimte te bieden waar vrouwen in contact kunnen komen met anderen die hun interesses en passies delen, helpt de club de barrières af te breken die vrouwen er vaak van weerhouden de technologische industrie te betreden en daarin te gedijen. Leden kunnen betekenisvolle relaties aangaan, mentoren vinden en steun en aanmoediging krijgen terwijl ze zich door de uitdagingen van een carrière in de technologie bewegen.

Een ander voordeel van de “Hackeuses Club” is de focus op de ontwikkeling van vaardigheden. Door regelmatig opleidingen en workshops te organiseren, krijgen leden de kans om nieuwe technologieën te leren, hun vaardigheden aan te scherpen en nieuwe projecten te ontwikkelen. Dit helpt ervoor te zorgen dat de leden voorop blijven lopen in een snel evoluerende industrie en goed gepositioneerd zijn om nieuwe kansen te benutten.

Kortom, de “Hackeuses Club” van BeCode is een belangrijk initiatief om het gebrek aan evenwicht tussen vrouwen in de technologie aan te pakken en meer vrouwen aan te moedigen een loopbaan op dit gebied na te streven. Met een focus op gemeenschapsvorming, ontwikkeling van vaardigheden en netwerken biedt de club een ondersteunende en inclusieve omgeving voor vrouwen om te leren, te groeien en te slagen in technologie. Of u nu net begint of uw vaardigheden naar een hoger niveau wilt tillen, de “Hackeuses Club” is een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met andere vrouwen in het vakgebied en uw stempel te drukken op de wereld van de technologie.

Women in tech Netwerk

Clusity biedt een inspirerend netwerk, workshops, events en carrièremogelijkheden vanuit de Cronos Groep om ervoor te zorgen dat meer vrouwen in tech instromen, groeien en erbij horen.

SAAMO Antwerpen – Samen uitsluiting aanpakken

Samenlevingsopbouw zet projecten op die sociale uitsluiting structureel en innovatief aanpakken. Daarvoor ondersteunt ze groepen mensen die uitsluiting ervaren en werkt nauw met hen samen. De organisatie mobiliseert individuen, organisaties, bedrijven en beleidsmakers om oplossingen samen te realiseren. Samenlevingsopbouw is actief in Vlaanderen en Brussel.

Ondernemers Voor een Warm België

Ondernemers voor een Warm België is een organisatie die bestaat uit ondernemers die samenwerken met andere ondernemers om mensen, vooral kinderen, gelijke kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen, zowel binnen België als daarbuiten.

Momenteel richt de organisatie zich op drie werkgebieden: onderwijs, voeding en cultuur. Binnen deze gebieden selecteren ze projecten die financiële en/of logistieke ondersteuning ontvangen.

Met hun inspanningen willen ze andere ondernemers inspireren om ook hun steentje bij te dragen en bij te dragen aan een meer hartelijke en empathische samenleving in België.

Leer kinderen programmeren met Scratch en Minecraft Education

Onze missie is om de digitale vaardigheden van kinderen te stimuleren door hen “computationeel denken” te leren. Zo verwerven kinderen met onze lessen kritische digi-skills die ze nodig hebben in deze digitaliserende maatschappij. Met aantrekkelijke, verhalende en theoretisch onderbouwde leerpaden in Scratch en Minecraft Education bieden we kinderen tussen 10 en 14 jaar een geweldige programmeerervaring. Onze leertrajecten zijn geschikt voor scholen of voor kinderen die thuis aan de slag willen gaan.

Mediawijs

Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization was founded with the goal of empowering young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape.

Mediawijs offers a range of programs and resources to help young people develop their media literacy skills, including workshops, online courses, and resources for teachers and parents. The organization’s curriculum is designed to be engaging and relevant to young people, and is based on the latest research and best practices in the field of media education.

One of the key benefits of Mediawijs’s programs is their focus on digital citizenship. The organization recognizes that young people today are growing up in a world where digital media is a central part of their lives, and works to help them develop the skills they need to be responsible and ethical users of technology. This includes teaching them about online privacy and security, digital citizenship and online safety, and helping them develop critical thinking skills to evaluate the information they encounter online.

In addition to its education program, Mediawijs also provides support and resources to teachers and parents, to help them support young people in their media literacy journey. This includes professional development opportunities, resources for the classroom, and support for families in navigating the digital landscape.

Another important aspect of Mediawijs’s work is its focus on collaboration and partnerships. The organization works closely with a range of stakeholders, including schools, government organizations, and tech companies, to promote media literacy and digital citizenship among young people. This helps to ensure that its programs are relevant and effective, and that they reach as many young people as possible.

One of the key benefits of Mediawijs is its commitment to promoting media literacy and digital citizenship among all young people, regardless of their background or circumstances. The organization recognizes that access to technology and digital media is a crucial aspect of social and economic mobility, and works to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their background or circumstances. This helps to promote diversity and inclusivity in the tech industry, and helps to ensure that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed in the digital age.

In conclusion, Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization’s goal is to empower young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape. With its focus on digital citizenship, collaboration, and accessibility, Mediawijs is an excellent resource for young people, teachers, and parents looking to build their media literacy skills and make the most of the digital world.

L’informatique au féminin

Interface3 leidt vrouwen op om (opnieuw) de deur te openen naar de arbeidsmarkt over te stappen naar nieuwe groeisectoren: technisch, IT, administratief en commercieel.

GIRLEEK

GIRLEEK is a French non-profit organization dedicated to promoting diversity and gender equality in the technology industry. Founded in 2018, GIRLEEK aims to address the underrepresentation of women in the tech sector and help create a more diverse and inclusive work environment for everyone.

GIRLEEK accomplishes this by offering a range of programs and initiatives designed to support and empower women in technology. These programs include mentorship opportunities, professional development workshops, and networking events, among others. Through these programs, GIRLEEK helps to build a community of women in tech, who can support each other and work together to achieve their professional goals.

One of the key elements of GIRLEEK’s approach is its focus on providing access to role models and mentors. By connecting women in tech with female leaders and industry professionals, GIRLEEK helps to build a network of support and encourage the growth of female representation in the tech sector. The mentorship program provides an opportunity for women to gain valuable insights and advice from experienced professionals, and to build long-term relationships that can support their careers.

In addition to its mentorship program, GIRLEEK also offers a range of professional development workshops and training sessions. These workshops provide participants with the opportunity to build new skills and gain hands-on experience in a supportive and inclusive environment. The workshops cover a wide range of topics, including coding, data science, project management, and more.

GIRLEEK also works to raise awareness about the importance of diversity and gender equality in the tech industry. Through its outreach programs, the organization engages with businesses, organizations, and the wider public, to raise awareness about the challenges facing women in tech and the benefits of a more diverse and inclusive workplace. This helps to build momentum and create a more supportive environment for women in technology.

Another important aspect of GIRLEEK’s work is its commitment to creating opportunities for women in tech. The organization partners with businesses and organizations to provide job and internship opportunities for women, helping to bridge the gap between education and the workforce. These opportunities help to provide women with the skills and experience they need to succeed in their careers and grow their professional networks.

In conclusion, GIRLEEK is a French non-profit organization dedicated to promoting diversity and gender equality in the technology industry. Through its programs, initiatives, and partnerships, GIRLEEK provides support and empowerment to women in tech, helping to create a more inclusive and diverse work environment. The organization’s focus on mentorship, professional development, and job opportunities make it a valuable resource for women in technology, and its commitment to raising awareness about the challenges facing women in tech makes it an important player in promoting diversity and equality in the industry.

Digiwatte?

In de Digiwatte?-videoreeks leggen Bart Verbeeck en Kim Debrie verschillende digitale toepassingen uit. Er worden heel wat thema’s besproken: van chatten en e-mailen tot communiceren met de overheid en je gezondheidsgegevens bekijken. Zo leer je aflevering per aflevering meer en meer bij over de digitale wereld!

 

Image

visuals-digiwatte-instagram-1

Publish in core platform

Yes

Author

Link text

Link Type

Organization url

Target audience

  • Digital skills for all

Digitale technologie / specialisatie

  • Digitale vaardigheden

Niveau digitale skills

  • basic|intermediate

Geographic Scope - Country

  • Belgium

Type of initiative

National initiative

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined