SeniorenNet

Iedereen heeft wel eens een computervraag of computerprobleem, misschien zelfs regelmatig. Maar waar kan je terecht? Een computerspecialist is meestal niet eenvoudig te vinden. Via onderstaande wegen kan u op SeniorenNet computerhulp krijgen. Antwoorden op al uw vragen, oplossingen voor uw problemen en tips voor het aangenamer werken. Zo simpel is dat.

SAAMO Antwerpen – Samen uitsluiting aanpakken

Samenlevingsopbouw zet projecten op die sociale uitsluiting structureel en innovatief aanpakken. Daarvoor ondersteunt ze groepen mensen die uitsluiting ervaren en werkt nauw met hen samen. De organisatie mobiliseert individuen, organisaties, bedrijven en beleidsmakers om oplossingen samen te realiseren. Samenlevingsopbouw is actief in Vlaanderen en Brussel.

ikblijfbij.be

Levenslang leren begint hier
Is je honger naar kennis en kunde nog niet gestild? Wil je (professioneel) bijscholen? Ben je op zoek naar een nieuwe wending in je loopbaan? Dankzij het aanbod levenslang leren van het hoger onderwijs blijf je altijd bij, wie je ook bent of wat je interesses ook zijn.
Ikblijfbij.be bundelt het aanbod levenslang leren van de Associatie KU Leuven en haar instellingen, KU Leuven, LUCA School of Arts, Odisee, Thomas More, UC Leuven-Limburg en Vives.
De Associatie KU Leuven is een ambitieus netwerk van kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel.
Als toonaangevende strategische alliantie zet ze zich in voor kansrijk, kwaliteitsvol en toekomstgericht hoger onderwijs.
Innovatief inzetten op levenslang leren vormt dan ook één van haar strategische prioriteiten.
Binnen dit kader kwam deze website tot stand. Iedereen die zich wil bijscholen of omscholen kan via ikblijfbij.be makkelijk en snel een gepast opleidingsaanbod vinden.
Wat is dat, levenslang leren?
Je leven lang leren is een mindset. Leren blijft al lang niet meer beperkt tot die tijd op de schoolbanken. Vandaag sta je zowel privé als professioneel voortdurend voor nieuwe uitdagingen, nieuwe kennis en nieuwe technologie die een fikse leerbereidheid vragen.
Je leven lang leren is een complex proces, waarbij je je eigen persoon én je organisatie continu boetseert tot een eigen geheel. Levenslang leren is niet alleen een noodzaak maar biedt ook boeiende kansen die een onschatbaar surplus opleveren, voor jezelf én de maatschappij. Het is een uitnodiging om bij te blijven.
Je leven lang leren kan op talloze manieren. Je kan bijleren in een brede waaier aan thema’s. Het maakt niet uit of je het nu voor jezelf doet, voor je job of voor je rol in de samenleving.
Op Ikblijfbij.be vind je allerlei soorten werkvormen, van langdurige opleidingen met diploma of getuigschrift, over korte navormingen, workshops, lezingen, studiedagen tot online vormingen.
Levenslang leren is geen voorbijgaande hype. Razendsnelle evoluties in talloze aspecten van ons leven dwingen ons om te blijven leren. Kennis opdoen is de sleutel tot innovatie. Je bouwt zelfbewust aan je competenties, je neemt je eigen leerloopbaan in handen, je kiest je trajecten en leert daarbij steeds beter ‘leren’: het wordt een onlosmakelijk deel van jezelf.
Of je drijfveer nu loopbaanontwikkeling, dienstbaarheid, leiderschap, of zelfontwikkeling is, je kiest je eigen traject afhankelijk van leeftijd, wonen en werken. Ikblijfbij.be biedt je daarbij kwaliteitsvolle opleidingen over heel Vlaanderen, met een aan jou aangepaste timing en werkvorm.

Mediawijs

Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization was founded with the goal of empowering young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape.

Mediawijs offers a range of programs and resources to help young people develop their media literacy skills, including workshops, online courses, and resources for teachers and parents. The organization’s curriculum is designed to be engaging and relevant to young people, and is based on the latest research and best practices in the field of media education.

One of the key benefits of Mediawijs’s programs is their focus on digital citizenship. The organization recognizes that young people today are growing up in a world where digital media is a central part of their lives, and works to help them develop the skills they need to be responsible and ethical users of technology. This includes teaching them about online privacy and security, digital citizenship and online safety, and helping them develop critical thinking skills to evaluate the information they encounter online.

In addition to its education program, Mediawijs also provides support and resources to teachers and parents, to help them support young people in their media literacy journey. This includes professional development opportunities, resources for the classroom, and support for families in navigating the digital landscape.

Another important aspect of Mediawijs’s work is its focus on collaboration and partnerships. The organization works closely with a range of stakeholders, including schools, government organizations, and tech companies, to promote media literacy and digital citizenship among young people. This helps to ensure that its programs are relevant and effective, and that they reach as many young people as possible.

One of the key benefits of Mediawijs is its commitment to promoting media literacy and digital citizenship among all young people, regardless of their background or circumstances. The organization recognizes that access to technology and digital media is a crucial aspect of social and economic mobility, and works to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their background or circumstances. This helps to promote diversity and inclusivity in the tech industry, and helps to ensure that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed in the digital age.

In conclusion, Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization’s goal is to empower young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape. With its focus on digital citizenship, collaboration, and accessibility, Mediawijs is an excellent resource for young people, teachers, and parents looking to build their media literacy skills and make the most of the digital world.

Leer kinderen programmeren met Scratch en Minecraft Education

Onze missie is om de digitale vaardigheden van kinderen te stimuleren door hen “computationeel denken” te leren. Zo verwerven kinderen met onze lessen kritische digi-skills die ze nodig hebben in deze digitaliserende maatschappij. Met aantrekkelijke, verhalende en theoretisch onderbouwde leerpaden in Scratch en Minecraft Education bieden we kinderen tussen 10 en 14 jaar een geweldige programmeerervaring. Onze leertrajecten zijn geschikt voor scholen of voor kinderen die thuis aan de slag willen gaan.

Digiwatte?

In de Digiwatte?-videoreeks leggen Bart Verbeeck en Kim Debrie verschillende digitale toepassingen uit. Er worden heel wat thema’s besproken: van chatten en e-mailen tot communiceren met de overheid en je gezondheidsgegevens bekijken. Zo leer je aflevering per aflevering meer en meer bij over de digitale wereld!

 

Close The Gap

Close The Gap is a global initiative aimed at bridging the digital divide and ensuring that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative was founded with the goal of addressing the unequal distribution of technology and digital resources across the world, and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world.

One of the key aspects of Close The Gap is its focus on education and training. The initiative provides people in underserved communities with training and education in key digital skills such as coding, data analysis, and digital marketing. The program is delivered through a combination of online courses, workshops, and hands-on experience, giving people the opportunity to develop a range of skills and knowledge.

Another aspect of Close The Gap is its emphasis on access to technology. The initiative provides people in underserved communities with access to computers, smartphones, and other digital devices, ensuring that they have the tools they need to participate in the digital economy. This is particularly important for people in developing countries who may not have access to the same technology and resources as those in more developed countries.

Close The Gap also provides support for young entrepreneurs. The initiative provides training, mentorship, and access to funding for young entrepreneurs who are working to build digital businesses in underserved communities. This helps to encourage the next generation of digital entrepreneurs and to support their efforts to bring innovative solutions to market.

The impact of Close The Gap has been significant, with many people in underserved communities reporting that the initiative has helped them to develop valuable skills and to gain experience in the digital sector. The initiative has also helped to bridge the digital divide and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a rapidly changing job market.

In conclusion, Close The Gap is a valuable initiative that is helping to bridge the digital divide and ensure that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative’s focus on education and training, access to technology, and support for young entrepreneurs is helping to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world. By working to close the gap and to ensure that everyone has access to technology, Close The Gap is helping to create a better and more equitable future for all.

Beego – Computerhulp aan huis

Wanneer je een probleem of vraag hebt over je computer, smartphone, tablet, digitale televisie, printer kan je sinds eind 2017 BEEGO inschakelen voor een betrouwbare oplossing. BEEGO schakelt slimme informatica studenten in die je aan huis en met geduld helpen.

Be Digital Together

Vrouwen maken slechts 17% uit van de digitale beroepsbevolking. Hack het systeem. 52% van de Europese bevolking is vrouw, maar slechts 17% van de digitale sector! Dat kan veranderen! De toekomst is digitaal – en divers. Als ondersteunende spelers richten wij ons op activering, vertegenwoordiging en inclusiviteit.

Blenders: Innovation for All, by All

Blenders presents itself as an independent impact company. They connect the dreams and ideas of entrepreneurs, organisations or other creative minds with the right knowledge, resources and experience. All with the aim of contributing to a better living environment for all. “Innovation by all, for all!

Image

digiskills Initiatief

Publish in core platform

Yes

Author

Jef Debackker

Link text

Lees meer

Link Type

Organization url

Target audience

  • Digital skills for all

Digitale technologie / specialisatie

  • Digitale vaardigheden

Niveau digitale skills

  • Basis

Geographic Scope - Country

  • Belgium

Type of initiative

EU institutional initiative

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined