AI in health

Kunstmatige intelligentie vereenvoudigt het leven van patiënten, artsen en ziekenhuisbestuurders door taken uit te voeren die gewoonlijk door mensen worden gedaan, maar in minder tijd en tegen een fractie van de kosten.
Of het nu wordt gebruikt om nieuwe verbanden te vinden tussen genetische codes of om robots aan te sturen die helpen bij operaties, AI vindt de moderne gezondheidszorg opnieuw uit – en geeft deze een nieuwe impuls – door middel van machines die kunnen voorspellen, begrijpen, leren en handelen.
Kunstmatige intelligentie (AI) heeft een enorme impact op de gezondheidszorg en verandert de manier waarop patiënten worden gediagnosticeerd, behandeld en gecontroleerd. Dankzij AI kunnen zorgverleners meer gepersonaliseerde en efficiënte zorg verlenen en kunnen patiënten hun medische aandoeningen beter zelf beheren.
Een van de belangrijkste voordelen van AI in de gezondheidszorg is het vermogen om grote hoeveelheden medische gegevens te verwerken en op basis daarvan voorspellingen te doen. Dit kan artsen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de diagnose en behandeling van patiënten, waardoor het risico op een verkeerde diagnose of vertraagde behandeling afneemt. AI kan ook helpen bij het opsporen van ziekten en patronen in patiëntgegevens ontdekken die menselijke artsen misschien niet hadden opgemerkt.
Een andere manier waarop AI de gezondheidszorg verandert, is door de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde. AI-algoritmen kunnen de genetische informatie, medische geschiedenis en levensstijl van een patiënt analyseren om op maat gemaakte behandelplannen op te stellen. Deze benadering van geneeskunde is effectiever dan traditionele methoden en kan leiden tot betere resultaten voor de patiënt.
AI-technologieën voor de gezondheid zijn niet beperkt tot de gezondheidszorg. AI-toepassingen voor geestelijke gezondheid worden vaak aangeboden via het onderwijssysteem, werkplekken en sociale media, en AI-gestuurde mobiele gezondheidstoepassingen en wearables worden steeds populairder. Met de groei van zelfbeheer kunnen mensen zorgdiensten verkrijgen buiten het formele zorgstelsel om, maar het gebrek aan regelgeving en toezicht op dit gebied leidt tot bezorgdheid over de kwaliteit en veiligheid van de verleende zorg.
In de minicursus Agoria AI in Health vertellen we alles over de toegevoegde waarde van AI in de gezondheidssector. We overlopen kort de basisprincipes van kunstmatige intelligentie. Daarna tonen we aan de hand van enkele lokale en internationale projecten welke mogelijkheden kunstmatige intelligentie biedt voor de gezondheids- en farmaceutische sector.

Image

Digitale inclusie

Publish in core platform

Yes

Author

Saskia Van Uffelen

Link text

Lees meer

Link Type

Training url

Target audience

  • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.

Digitale technologie / specialisatie

  • Artificiële intelligentie

Niveau digitale skills

  • advanced|digital_expert

Geographic Scope - Country

  • Belgium

Industry - Field of Education and Training

  • Database and network design and administration

Target language

  • Dutch

Type of initiative

National initiative

Target group

  • Persons with 3-10 years work experience

Typology of training opportunities

Course

Learning activity

educational programme

Assessment type

  • Online

Training duration

Up to 1 week

Organization

Is this course free

Yes

Is the certificate/credential free

No

Type of training record

Single offer

Training Start date

Effort

Part time light

Credential offered

Learning activity

Self-paced course

No