Hoe kunnen de digitale vaardigheden van de Europeanen worden verbeterd?

Het Finse digitale netwerk in Brussel organiseert op 3 mei van 9: 00-10: 30 in Brussel een paneldiscussie met de titel: Hoe kan het digitale Skillset van de Europeanen worden verbeterd — standpunt van de publieke en private sector. Tijdens de discussie zal worden nagegaan hoe we de digitale vaardigheden van Europeanen in verschillende beroepssectoren kunnen verbeteren en welke meerwaarde de EU kan bieden. Het onderwerp zal worden besproken met twee perspectieven: de publieke en de particuliere sector, allemaal in het kader van het komende Europees Jaar van de vaardigheden.

De Europese Commissie streeft ernaar het niveau van digitale vaardigheden in Europa te verhogen, onder meer via haar nieuwe „pakket digitale vaardigheden en onderwijs”. Welke maatregelen kunnen op EU-niveau worden genomen om het aanbod van digitale vaardigheden te ondersteunen en een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem in Europa te bevorderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de onderwijs- en opleidingssector gelijke tred kan houden met de snel veranderende vaardigheidsbehoeften van de Europese industriële ecosystemen?

Spreker:  
• Georgi Dimitrov (Europese Commissie)
• Leena Pöntynen (Technologie-industrie van Finland)
• Alessandra Zini (Digital SME Alliance)
• vertegenwoordiger van de Finse lokale overheid (o.v.)

Het evenement is een samenwerking tussen het EU-bureau van Helsinki, Technologie-industrie van Finland, en de vereniging van Finse lokale en regionale overheden namens het Finse digitale netwerk in Brussel.

Gelieve zich uiterlijk op 28 april 2023 in te schrijven via deze registratielink:

Image

Publish in core platform

Yes

Author

Link text

Hoe kunnen de digitale vaardigheden van de Europeanen worden verbeterd?

Link Type

Further event information url

Country

Street address

City

Postal code

Target audience

  • digital_skills_for_the_labour_force|digital_skills_for_ict_professionals_and_other_digital_experts|digital_skills_in_education|digital_skills_for_all

Digitale technologie / specialisatie

  • Digitale vaardigheden

Niveau digitale skills

  • basic|intermediate|advanced|digital_expert

Geographic Scope - Country

  • http://publications.europa.eu/resource/authority/country/EUR|http://publications.europa.eu/resource/authority/country/FIN

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

Target language

  • English

Type of initiative

National initiative

Event setting

  • On Location